Elinebergskyrkan

Elinebergskyrkan, stadsdelskyrka i Raus församling och belägen vid Elinebergsvägen 11. Kyrkan ritades av Johannes Olivegren och invigdes år 1966. I anslutning till kyrkobyggnaden finns församlingshem och ungdomsgård. Klockstapeln har placerats mot gatan och är sammanbyggd med en busshållplats. Kyrkans exteriör, med en prismaliknande form, murades i gult fasadtegel. Elinebergskyrkan är en av de modernistiska kyrkor i landet som anses representera så stora arkitektoniska och estetiska värden att den skyddas av Kulturminneslagen.