Elementarskolan

Elementarskolan, även kallad Latinskolan, låg åren 1789–1845 på Södra Storgatan 19. De redan från början otidsenliga lokalerna tvingade slutligen fram en nybyggnad och 1845 stod ett nytt skolhus färdigt på nr 31 vid samma gata. Huset ritat av professor Carl Georg Brunius. Här bedrevs verksamheten fram till 1863 då ännu en ny skolbyggnad (senare allmänt känd som Handelsgymnasiet) ritad av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall, stod klar uppe på backen. Den gamla byggnaden, senare inrättad som stadens museum under många år, såldes till folkskolan som därmed kunde lämna sina förutvarande lokaler i Pål Beéns gård och nu fortsatte på Storgatan under namnet Centralskolan. Betr. Elementarskolans fortsättning, se Nicolaiskolan f.d. och Handelsgymnasiet.