Ekeberga storgård

Ekeberga storgård, i Välluvs socken norr om Påarp, bildades under första hälften av 1800-talet i samband med enskiftet. Tidigare hade det funnits en ensamgård, Ekeborgshuset, på platsen. Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1865.