Eftersläckaren

Eftersläckaren, med Kaffegöken till vänster

Eftersläckaren, skämtsam benämning på Allmänna Brands stora hus, uppförd 1960 i hörnet Drottninggatan/Sankt Jörgens plats, efter ritningar av Anders Tengbom. Benämningen anspelar dels på byggherren Allmänna Brand, dels på grannhuset Kaffegöken, d.v.s. det skämtnamn som ibland användes om den mittemot vid Sankt Jörgens plats belägna byggnaden som under tidiga år hade kaffereklam överst och Systembolagsbutik i bottenvåningen.