Edvard Fredrik Tengberg

Tengberg, Edvard Fredrik. Helsingborgs museers samlingar
Tengberg, Edvard Fredrik. Helsingborgs museers samlingar

Tengberg, Edvard Fredrik, 1809–1873, född i Helsingborg. Tengberg arbetade under några år som inspektor på Axelvolds gods, blev senare militär och slutade så småningom som fanjunkare. Han har blivit känd för eftervärlden som författare till en klassiker bland äldre Helsingborgslitteratur, ”Helsingborg År 1816”. Den utgavs först 1869, kom sedan i nytryck 1902 och 1977 samt 1993 i Kring Kärnan 22, nu med tillägg av Torkel Eriksson och Carl-Fredrik Follin (släkten) samt ett biografiskt personregister av Margit Rooth.