Edith Oldrup-Björling

Oldrup-Björling, Edith, 1912–1999, Kgl. Kammersangerinde, sopran och sångpedagog med elever på flera internationella scener. Bosatt i Helsingborg från 1960. Hon ligger begravd på Pålsjö kyrkogård.