Ecce Humor

”Ecce Humor” är titeln på det konstverk i Sundstorgsgaraget som skapats av konstnärsduon Bigert & Bergström.

Namnet ”Ecce humor” är en anspelning på det latinska uttrycket ”Ecce homo” – se människan. Konstverket är placerat på garagets östra vägg mot Drottninggatan och är 80 meter långt och 6 meter högt. Det är tillverkat i vågformad rostfri stålplåt som är spegelblank och reflekterande och utformningen av verket kan liknas vid den slags skrattspeglar som ofta finns i nöjesparker. Verket och det nya Sundstorget invigdes 2003.

Bigert & Bergström har även skapat verket ”Vågpelare 10m/s” som står på Kajpromenaden.

Verket sträcker sig längs hela östra väggen. Foto: Jenni Lindbom.

Ur ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Linbom och Sven Olof Larsén, 2008.

SR