Dykerikompaniet

Dykerikompaniet, eg. Södra dykeri- och bärgningskompaniet, grundades 1692 då köpmännen Jöran Holst och Sifvert Dietrichsen beviljades ensamrätt att bärga fartyg och skeppslaster efter sjöolyckor vid de skånska, halländska och bohuslänska kusterna. Detta privilegium bekräftades och förnyades upprepade gånger under 1700-talet, sista gången 1797. Ledningen av kompaniet övergick i början av 1700-talet till Jöran Holsts svärson Petter Pihl d.ä och dennes svåger rådman Johan Cöster (släkten). Som ledare av kompaniet fungerade sedan mitten av 1730-talet borgmästare Petter Pihl d.y. Efter hans död 1759 kom snart köpmannen Fredrik Wilhelm Cöster d.ä. att leda verksamheten. Det är värt att notera att Dykerikompaniet under alla år sannolikt har varit mycket vinstgivande och genererat stora förmögenheter inom framför allt släkterna Pihl och Cöster. Verksamheten upphörde omkring sekelskiftet 1800 sedan kungen år 1802 beslutat att all dykeri- och bärgningsverksamhet längs rikets kuster skulle läggas under en enhetlig ledning med säte i Stockholm. I Helsingborg anställdes bara en kommissionär.