Duvestubbe

Duvestubbe, lantegendom i Allerums socken, belägen strax väster om Ödåkra samhälle. Mangårdsbyggnaden är ritad av Helsingborgsarkitekten Ola Anderson (Se även Arkitektur och arkitekter). Gården ägdes en gång av den i Kullabygden legendariske Tuve Jönsson (1685–1747), omtalad som ”Starke Tuve” på grund av sin enastående kroppsstyrka. Tuve Jönsson och hans hustru Karna (allm. kallad Sissa) blev föräldrar till en stor barnaskara, som i sin tur satte många barn till världen. Tuve och Karna sägs därför vara anfader och anmoder till den s.k. ”Duvestubbegrenen”, en av de äldsta släkterna i Kullabygden.
Gisela Henckel (Gisela Trapp), dotter till en av gårdens senare ägare Carl Henckel (släkten), fascinerades av historien om Starke Tuve och tog initiativet till det lilla museet med Tuve och Sissa som uppfördes mitt emot Duvestubbes mangårdsbyggnad. Stugan lär ha varit en gammal kölna (eller brygghus) från 1700-talet som stått på gården. År 1977 förstördes museet vid en anlagd brand varvid oersättliga inventarier gick till spillo. Stugan återuppbyggdes senare men träskulpturerna av Tuve och Sissa är för alltid borta. Stugans norra gavel pryds av en galjonsbild med bland annat det danska riksvapnet skuret i trä. Bilden har troligen en gång haft sin plats i aktern på ett danskt örlogsskepp. Starke Tuves lilla stuga har länge varit ett annorlunda turistmål i Kullabygden, omnämnt som ”Sveriges minsta museum”. Stugan ägs numera av Kullens hembygdsförening.

Läs mera: Birger Månsson, ”Tufve Jönsson”, Kullabygd (2004).