Dunkerska huset

Dunkerska huset, tidigare Dunkerska sjukhemmet, är byggt med medel från en av Henry Dunkers donationsfonder. Anläggningen ligger i anslutning till Henry Dunkers bostad, Villa Hevea, på Tegnérgatan. Se även Dunkerska villan. Byggnaderna stod färdiga 1971 och verksamheten drevs då i Landstingets regi. Helsingborgs stad tog över 1992 och Dunkerska huset ingår idag bland stadens vårdboenden.