Döshult

Döshult, by i nordvästra delen av Allerums socken. Redan själva bynamnet och förleden dös vittnar om att Döshult har förhistoriska anor. I trakten har hittats förhistoriska sliprännor. Vid geologiska undersökningar i området har påträffats ca 200 miljoner år gamla lageravsnitt bestående av ställvis leriga och järnhaltiga sandstenar med marin fossil. Lagren omtalas i facklitteraturen som ”Döshultslager”.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du föremål från Döshult, bl.a.: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om fynd in trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mera: M. Sjöbeck, ”Allmänningen Kulla Fälad”, Kring Kärnan 3 (1947), se också Helsingborgs Historia Del VIII:1 [[3]].