Drottninghögskolan

Drottninghögskolan, Blåkullagatan, byggdes i etapper 1967–1973. Här finns elever från förskola till och med årskurs 6, särskoleelever samt elever med rörelsehinder.