Dämmegatan

Dämmegatan, Stattena/Slottshöjden, platsen för uppdämmningen till Röamöllas vattenkvarn.