Dispensären

Dispensären, inrättning som genom skärmbildsundersökning var ett led i kampen mot tuberkulossjukdomar. I Helsingborg öppnades 1919 den första dispensären på Kullagatan 43, flyttades 1925 till Norra Strandgatan 7, slogs 1930 samman med Höganäs till Helsingborgs och Höganäs dispensärbyrå och låg då på Föreningsgatan 7. Omkring 1940 hette den Malmöhus läns dispensärbyrå och låg på Erik Dahlbergs gata 70, för att ett par år senare flyttas till Södergatan 13, med namnet Helsingborgs dispensär. Nästa adress, Thure Röings gata 4, är ännu bekant för många som på 1940-talet gick i skolan, då de flesta skolbarn blev kallade dit för skärmbildskontroll. Mot slutet av 1940-talet fanns dispensären på Kullagatan 11. Verksamheten överfördes i början av 1970-talet till lasarettets lungdispensär.