Disken

Disken, kallas ett grundare område i norra Öresund beläget rakt norr om Ven och något sydost om Helsingör. Disken finns utsatt redan på senmedeltida sjökort. Benämningen Disken härleds av dansk ortnamnsforskning till grekiskans ”diskos”, här i betydelsen grund som häver sig över ”havsbunden” (havsbotten). Grundet har i århundraden tjänat som ankarplats för segelfartyg i väntan på tjänlig väderlek. På äldre marinmålningar ses, med Kronborgs slott som fondmotiv, ofta just scenerier med fartyg som ligger för ankar på Disken. Bukten söder om Helsingör kan under äldre tider också ha tjänat som skydd för sjörövare och kapare.