Den Gode Herdens kyrka

Den Gode Herdens kyrka, Stadsdelen Drottninghög

Den Gode Herdens kyrka, församlingskyrka i Filborna församling, belägen vid Drottninghögs centrum och invigd år 1984. Efter en inbjuden arkitekttävling utsågs Lars och Kerstin Holmer att rita kyrkan. Denna är utformad som en basilika och ansluter till en mycket gammal kyrkobyggnadstradition. På korets vägg har de fem grundstenarna murats in som ett kors. Två av dessa tegelstenar är brända på 1500-talet och kommer från Sankt Olai Domkyrka i Helsingör och de tre andra är från 1700-talet och hämtade från Sankta Mariakyrkan. Dopfunten är tillverkad i Belgien på 1100-talet. I samma byggnad som kyrkan finns bl.a. samlingssalar och församlingens administrationslokaler. (Jmfr Drottninghög).