Den danske Brigade

Redo för återfärd till Danmark efter krigsslutet maj 1945

Den danske Brigade, också Danforce, överskeppades den 5–6 maj 1945 från Helsingborg till Helsingör efter den tyska kapitulationen i Danmark den 5:e maj. Brigaden bestod av danska soldater och annan personal som hade fått utbildning på olika orter i Sverige.

Polismästaren i Helsingborg, Göte Friberg, skrev så här sin bok ”Stormcentrum Öresund” om inledningen till den danska brigadens överskeppning:

/…/”Vid 03-tiden på morgonen den 5 maj meddelade general Knudtzen, chef för Den Danska Brigaden, att han anlänt till Helsingborg och tagit hotel Astoria som tillfälligt högkvarter. Där började omedelbart överläggning om lösningen av troliga ordningsfrågor inför den kommande utskeppningen, som bestämts till klockan 08.00. Kapitulationen skulle träda i kraft detta klockslag och intill denna tid kunde krigshandlingar drabba en överskeppning på danskt sjöterritorium. Omkring klockan 05.00 på morgonen kom de första danska soldaterna i brigaden tågande in i stadens centrum”/…/

Läs mer: Göte Friberg ”Stormcentrum Öresund” Borås 1977 ISBN 91-27-00774-X
Ur Kulturmagasinets samlingar:

På Rådhuset sitter en minnesplakett som skänktes till staden av Den danske Brigade på tioårsdagen för Danmarks befrielse.

Bild: Sofia Rydell