Deco Keramik

Gurkburk formgiven av Edvin Jarup. Märkt ”DECO HÄLSINGBORG – SWEDEN”. Tillhör museets samling. Foto: Kulturmagasinet.
Företaget startades i början av 50-talet under namnet Dekorativa Smidesprodukter, de producerade både smidesföremål och keramik men övergick till renodlad keramikproduktion i slutet av 50-talet. I samband med detta bytte de även namn till DECO Bosättnings AB. Produktionen bestod främst av serviser och andra hushållsartiklar i lergods. Kända serier från denna tid är bland annat Decos Skånska och Decos Franska som är formgivna av Helsingborgskonstnären Georg Wide. Edvin Jarup, även han Helsingborgsbaserad, skapade också en del mönster. Produktionen försiggick för hand i ett par fabrikslokaler på Olympia men blev så småningom förflyttad till en större och modernare lokal på Tågaborg. Antalet anställda var då uppe i ca 100 personer.

Under slutet av 60-talet avtog lergodsets popularitet bland annat eftersom det inte tålde diskmaskin särskilt väl. Detta i kombination med ökade arbetskraftskostnader fick företaget att byta fokus, nu satsade man på maskinframställda prydnadsföremål. Flera konstnärer engagerades men det var först i samband med lanseringen av Rosa Ljungs blomdekorerade keramik som firman fick riktigt stort genomslag. 1967 anställdes hon som konstnärlig ledare. I mitten av 70-talet hade företaget vuxit så mycket att man öppnade ännu en fabrik, denna gång i Torekov. I samband med detta skiftade firman namn till DECO Helsingborgs Keramikfabrik AB.

I 80-talet minskade produktionen i samband med ökad konkurrens från låglöneländer. 1985 lade man ned Helsingborgsavdelningen och bytte namn till Rosa Ljung Keramik AB i samband med ett ägarbyte. Senare skiftade firman återigen namn, denna gång till Torekov Keramik AB vilket slutgiltigt gick i konkurs 2008.
SR.

Källor
http://www.signaturer.se/Sverige/torekov.htm
http://www.drangahuset.se/index.htm?boken/ifgdeco