DanLink

Danlink, färjeläget i Helsingborg

DanLink, godstransportsystem på färja/järnväg mellan Helsingborg och Köpenhamn. Linjen invigdes 1986. Efter tillkomsten av bron Malmö–Köpenhamn år 2000 upphörde färjelinjen.