Daniel Fryklund

Fryklund, Daniel, 1879–1965, lektor i franska vid Helsingborgs högre allmänna läroverk för gossar 1921–1944. Fryklund var också storsamlare av musikinstrument och internationellt känd som en framstående expert på Marseljäsen och för sina stora samlingar marseljäsiana, över 6 000 nummer (litteratur, texter, analyser, noter). Han var associerad medlem av Kungliga Musikaliska Akademien samt utnämnd av franska staten till officier de l’Académie française och till riddare av Hederslegionen. Hans musiksamling donerades till Musikaliska Akademien och Musikmuseet i Stockholm.