Daniel Björkegren

Björkegren, Daniel, 1723–1803, och den yngre brodern, Carl Jacob, 1738–1823, båda lantmätare och kartritare. I Helsingborg är Daniel framför allt bekant som skapare av 1787–88 års tomt- och fäladskartor tillsammans med Carl Egerström. Carl Jacob som utbildats av sin bror övertog dennes tjänst som ordinarie lantmätare i Malmöhus län. Se även Kartor.

Läs mera: Torkel Eriksson, ”1787–88 års Helsingborgskartor”, Kring Kärnan 17 (1988).