D’Angleterre

d’Angleterre, hotel, ett av stadens större hotell och nöjesetablissemang åren kring sekelskiftet 1900. Det låg i det sydöstra hörnet av korsningen Järnvägsgatan och Möllegränden i ett hus byggt 1875. Festvåningen nyttjades ofta av större sammanslutningar och för danstillställningar. I anslutning till hotellet fanns från 1904 en av Helsingborgs första biografer.