Dalhemsskolan

Dalhemsskolan, Annerovägen, byggdes i två etapper 1974 och 1978. Här finns elever från förskola till och med årskurs 9.