Da Capo

Da Capo, vattenskulptur av Harry Loontjens. Atlantgatan 7, 1991.

1990 beslöt Gatunämnden att anslå omkring 450 000 kronor till utförandet av en fontänskulptur på platsen framför avloppsreningsverkets huvudbyggnad. Våren 1991 utlystes en tävling bland konstnärer i Sverige och Danmark. Tävlingstiden gick ut den 30 augusti samma år och då hade 102 förslag lämnats in för att bedömas av en jury.

Efter många diskussioner i juryn enades man till slut om att ge första pris till Harry Loontjens’ förslag”Da Capo” och man motiverade sitt beslut på följande sätt: ”Da capo är en konstnärligt fullödig skulptur som på ett enkelt men sinnrikt och kraftfullt sätt leder tankarna till vattnets kretslopp i naturen och till reningsverkets verksamhet. Skulpturen är uttrycksfull även utan vatten, och den är så monumental som platsen och byggnaden kräver.”

Verket är drygt 3 meter högt och består av två delar, en sockel i granit och en skulptur i brons. Genom skulpturen rinner vatten fram. Efter att ha samlats i en fördjupning rinner det vidare ner i granitblocket för att återvända i ett ständigt kretslopp. Konstnärens beskrivning av konstverket förklarar tanken med namnet: ”Da capo är ett musikuttryck som betyder från början, om igen. Tanken är att allt vatten används om och om igen, vi använder samma vatten som våra förfäder. Också i skulpturen går vattnet runt.” Skulpturen invigdes den 24 juni 1992.

Ur ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Linbom och Sven Olof Larsén, 2008.

Verket framför ingången till NSVA:s huvudkontor. Foto: Pär Gustafsson.

SR