Cykelvägar

Cykelvägar, ett första förslag om sammanhängande cykelvägar i Helsingborg presenterades år 1980. Först 1995 var det dags att se över 1980-talets cykelplan med anpassning till nya bostads- och arbetsplatsområden. Arbetet resulterade i ”Cykelplan 96” med ett omfattande förslag till utbyggnad av cykelvägnätet. Planen revideras efter behov. År 2005 fanns inom Helsingborg ca 200 km separata cykelvägar, ett hundratal gång- och cykeltunnlar och cykelbroar.