Claus A. Claus

Claus, Claus A., 1843–1916, läkare vid Ramlösa hälsobrunn 1889–1904. Han var också läkare vid Hälsan 1908–1909.