Claës Wigströms bokhålleriskola

Claës Wigströms bokhålleriskola, Södergatan 14, gav på 1890-talet undervisning åt ”manliga och kvinnliga elever, utan afseende på ålder eller förkunskaper”.