CJ Karlsons Eftr

C.J. Karlsons Eftr., lampaffär m.m. startad 1862 av kopparslagare C.J.F. Karlson på Långvinkelsgatan 87. Verksamheten flyttades år 1873 till en fastighet på Södra Storgatan 8 som dock revs och ersattes med en ny 1877. Företaget blev det första i staden som tillverkade elektriska lampor och var länge ett av de ledande när det gällde elinstallationer. Rörelsen var år 2005 fortfarande i gång på samma adress och torde därmed vara en av stadens äldsta butiker. Verksamheten upphörde under 2012.