Civilförsvarets ledningsbunker

Cilvilförsvarets ledningsbunker.
Cilvilförsvarets ledningsbunker. Kungl. Inrikesdepartementets Vägledning för Sveriges medborgare, Om kriget kommer, gavs ut 1961, långt efter andra världskrigets slut, men var högaktuell under det s.k. ”kalla kriget” som kulminerade under Cubakrisen 1962

Civilförsvarets ledningsbunker, med kodnamnet ”Finken” byggdes 1950–51. Bunkern ligger bredvid f.d. mejeriet på Fredriksdal. Tanken var ursprungligen att här skulle kommunledningen, polisen, brandkåren, elverket m.fl. styra Helsingborgs vitala funktioner under krigs- eller kristider. Bunkern var med tidens mått mycket avancerad ur skyddssynpunkt. Den var självförsörjande på el, vatten och avlopp och var skyddad mot gas och kemiska stridsmedel. I bunkerns bottenvåning fanns sovplatser för 120 människor, sanitära anordningar, pentry och matsal. Den har under senare år vid enstaka tillfällen använts vid civilförsvarsövningar. Efter att den nya brandstationen vid årsskiftet 2002–03 tagits i bruk har bunkern från ”kalla krigets dagar” inte längre någon funktion för civilförsvaret. Dess framtida öde är ovisst.