Christer Boije

Boije, Christer, ryttmästare och generaladjutant till Magnus Stenbock. Boije fick efter slaget vid Helsingborg ansvaret för att återställa ordningen i provinsen. Han har även gett namn åt Christer Boijes väg i Pålsjö.