Charlotte Yhlens gata

Charlotte Yhlen (1839-1919) är den första svenska kvinnan i modern tid med läkarutbildning. Hon föddes i Helsingborg. Vid 28 års ålder emigrerade hon till USA där hon studerade till läkare. Hon återvände till Sverige 1873. Hennes utbildning godkändes inte här och hon uppmanades att utbilda sig i Sverige. Samma år började hon studera vid Uppsala universitet. Hon fullföljde inte utbildningen utan återvände till USA och började arbeta på ”Women´s Hospital of Philadelphia”. På 1880-talet öppnade hon en egen allmänpraktik.