Charles Dickens

Charles Dickens, pub på Södergatan mitt emot Simhallsbadet, inredd efter engelsk modell, invigd den 2 oktober 1970, samtidigt som ”engelska veckan” då hölls i staden.