Centralköket

Centralköket, socialt inriktad verksamhet som bedrevs i huset Carl Krooks gata 60–64 (f.d.Helsingborgs cigarr- & tobaksfabriks AB), från omkring 1914 till slutet av 1920-talet. Centralköket är känt som en matbespisning för barn från ekonomiskt utsatta familjer. Här skedde också bl.a. utspisning av landstormssoldater förlagda i staden under första världskriget.