Cederströmsgatan

Cederströmsgatan, anlagd på det forna Liatorps ägor och uppkallad efter general Bror Cederström (Norr).