Cecilia Andersson

Cecilia Andersson. Foto Naegli, New York. Ur Helsingborgs museums samling.

Cecilia Andersson donerade en entomologisk samling till Helsingborgs museum 1917. Hon var en flitig samlare av insekter, speciellt fjärilar och skalbaggar. Cecilia var född i Jonstorp 1855. Hon gifte sig 1880 med John Frans Andersson. Maken var född i Jämshögs socken i Blekinge 1848 och utvandrade till USA på 1860-talet. Han var ingenjör och bedrev framgångsrik byggverksamhet med broar, tunnlar, hamnar och järnvägar som specialitet. Av denna anledning hamnade paret i olika delar av världen såsom Nordamerika, Venezuela, Peru, England och Australien.

Skalbaggar, Lamellicornia, ur Cecilia Anderssons samling, Helsingborgs museum.
Skalbaggar, Lamellicornia, ur Cecilia Anderssons samling, Helsingborgs museum.

Paret bodde under en period på Cuba, där John Frans anlade järnvägar och ägnade sig åt gruvdrift. Från denna tid fick han namnet ”Cuba-Anderson”. Paret reste även mycket och besökte bland annat Japan, Kina, Indien, Ceylon, Kongo, Egypten och Marocko. John samlade etnografiska föremål som han skaffade genom inköp. Cecilias insektssamling är troligen en kombination av egeninsamlade exemplar och inköpta exemplar från olika delar av världen. Cecilia blev medlem i Entomologiska föreningen i Stockholm 1906. Somrarna tillbringade paret i Djursholm och Båstad, där de byggt sig villor identiskt lika med sin villa vid New York.
Paret var ifrån 1906 bosatta i 52 rum stora Villa Buena Vista, i Båstad. Cecilia donerade sin entomologiska samling till Helsingborgs museum 1917 i samband med att paret flyttade tillbaka till USA och San Diego.

Samlingen innehåller exotiska fjärilar och skalbaggar, samt exemplar från Båstad och Djursholm. Samlingen väckte säkert berättigad beundran en gång för sina praktfulla och sällsynta exotiska exemplar. Cecilia avled 20 november 1919 i San Diego, Kalifornien, USA. John Frans avled i San Diego 1927.

Artikeln är också publicerad här Cecilia Andersson – Cecilia Andersson – Helsingborgs museum

Referenser:
Arkiv; ”Protokoll för Entomologiska Sällskapet i Lund 2011-11-25, i Biologihuset Sölvegatan 35 i Lund”
Jonasson, Thomas. ”Insektssamlingarna på Kulturmagasinet vid Helsingborgs museer –en inventering och förslag till åtgärder
Helsingborgs museidatabas: Carlotta