Carlsrogatan

Carlsrogatan, efter ett gårdsnamn i Gantofta.