Carl Westman

Westman, Carl, 1866–1936 arkitekt, svarade i Helsingborg för utformningen av Sankta Maria sjukhus.