Carl von Dannfelt

von Dannfelt, Carl , 1773–1841, överste och arrendator av Ramlösa hälsobrunn.