Carl Johan Fredrik (Fritz) Rooth

Rooth, Carl Johan Fredrik (Fritz)

Rooth, Carl Johan Fredrik (Fritz), 1816–1883, konsul, riksdagsman, handelsman, äldste son till Carl Henric Rooth. Han tog över firman efter faderns död, levde i en expansiv tid i stadens historia. Han engagerades flitigt i olika sammanhang, var t.ex. initiativtagare till Helsingborgs första teater, tog 1859 initiativ till uppförande av ett torn med klocka på det gamla rådhuset (”Roothens klocka”), satt med i kommittén för byggandet av en hamn 1860, var med och startade stadsbiblioteket 1860, valdes in i stadsfullmäktige 1862, stod i spetsen för bildande av Skarpskyttekåren 1862, drev ihärdigt frågan om byggande av ett läroverk uppe på landborgen (gamla läroverket eller handelsgymnasiet, färdigställt 1863). Rooth ingick i styrelsen för stadens första järnväg 1864, han valdes, och omvaldes, flera gånger som riksdagsman. I riksdagen lyckades han till helsingborgarnas glädje få igenom ett förslag om elementarläroverkets ”höjande till fullständigt”. Trots att Rooth flyttade till Köpenhamn blev han omvald som riksdagsman för Helsingborg. År 1868 utsågs han till konsul i Kiel, där han sedan var bosatt till sin död. KEA