Carl Öhrn

Öhrn, Carl, 1777–1832, rådman i Helsingborg 1812–1832. Han var också kämnärspreses (ordförande i kämnärsrätt, lägre domstol i städerna, avskaffad 1849). Öhrn har också gett namn åt Carl Öhrns gata (Stattena).