Carl Flyborg

Flyborg, Carl .d.ä., (1732–1780), vetebrödsbagare, köpte 1758 fastigheten 140–141 vid Stortorget av sin företrädare i yrket, Jacob Öhrngren. Här uppfördes senare det s.k. Flyborgska huset av en sonson. Den gamla stubbamöllan på Möllebacken ovanför f.d. stadsmuseet uppfördes 1768 av Carl F. men då på den tomt där i dag gamla tingshuset ligger vid Kaliforniegatan.