Carl Eldh

Eldh, Carl, 1873–1954, skulptör, studerade väsentligen på egen hand, bl.a. i Paris där han tog intryck av Auguste Rodins skulpturkonst. Den lite måleriska stilen övergick i hans mogna arbeten i en mer formfast realism. Han gjorde en rad verkningsfulla personframställningar, bl.a. Strindbergsstatyn i Tegnérlunden i Stockholm samt bysten av Hjalmar Branting i Helsingborgs Folkets park.