Carl Christian Scherbers Conditori

Carl Christian Scherber, född i Stockholm 1796, sökte burskap som konditor i Helsingborg den 2 november 1825. Då det inte tidigare fanns någon konditor i staden, gav magistraten utan vidare sitt tillstånd. Konditoriet var inrymt i samma fastighet som Scherbers bostad, nämligen fastigheten nr 213 vid Lilla södra gatan, nuvarande Bruksgatan. I närheten låg den dåvarande teatern, Teaterladan, och detta gynnade affärerna då många ur teaterpubliken handlade på konditoriet i pausen.

Till fastigheten hörde också en trädgård med lusthus och fruktträd. Både Fritz Netzler och Anders Borg har i sina böcker, ”Helsingborgsminnen från min ungdom” (F.N.) och ”Helsingborg förr och nu” (A.B) gett målande beskrivningar av de goda bakverk som kunde köpas på konditoriet.

Under rubriken ”Originalernas tid i Helsingborg” i tidningen Figaro (1885-11-26) kan man läsa att Scherber även ”lefvde och dresserade kanariefåglar, hvilka på hans kafé trakterade kunderna med kärleksqväden.”

BW

Källor:
Helsingborgs historia VI:1
Fritz Netzler, ”Helsingborgsminnen från min ungdom”
Anders Borg , ”Helsingborg förr och nu”
Svenska dagstidningar, Kungliga biblioteket