Carl Bernhard Beén

Beén, Carl Bernhard, 1805–1841, bokhandlare och klädeshandlare, startade 1834 stadens andra tidning Telegrafen. Se även bokhandlare och antikvariat, Beén (släkten.)

LÄS MERA: Margit Rooth, ”Personhistoriska anteckningar”, Helsingborgs historia, VI:1 (1979).