Byting

Byting, i historisk tid den äldsta kända styrelse och rättsform som använts i Helsingborg. Staden bildade från 1200-talet en egen rättskrets. Den dömande myndigheten var stadens ting, bytinget, motsvarande landsbygdens häradsrätt. Efter gammal sedvana samlades tingsmenigheten utomhus på en särskilt utvald tingsplats. Var i staden denna var belägen vet man inte. Domarna verkställdes av byfogden. Byting i traditionell mening avskaffades mot slutet av medeltiden. I stället för byting under bar himmel samlades man nu i rådhuset och en borgmästare ledde förhandlingarna.