Bunketofta gård

Bunketofta gård, i Frillestads församling vid vilken ett berömt fältslag stod den 11 maj 1525. Striden stod mellan en dansk styrka under ledning av Johan Rantzau och en upprorisk bondehär. Slaget vanns av den danska styrkan och de överlevande bönderna tvingades svära danske kungen Fredrik I trohet och lydnad. En minnessten är rest på platsen. Gården kan, med hänvisning till namnet, ha funnits redan på vikingatiden. Den nuvarande mangårdsbyggnaden är uppförd år 1928.