Brytstugeparken

Brytstugeparken, på sin tid en populär samlingsplats med dansbana belägen nordost om korsningen Vasatorpsvägen och Drottninghögsvägen, i folkmun omtalad som ”Gubbaparken”. Parken anlades i slutet av 1800-talet och blev nöjespark omkring 1940 då Berga–Filborna Intresseförening uppförde en dansbana där. Namnet kommer från en brytstuga som låg sydväst om korsningen Vasatorpsvägen/Österleden. ”Brytstuga” kommer av bryta/bråka, d.v.s. en byggnad där man behandlade det skördade linet eller hampan. Den folkliga benämningen ”Gubbaparken” kommer sig av att kringvandrande luffare i äldre tider lär ha använt dalsänkan som rastplats.