Brunnsberga

Brunnsberga, villaområde mellan Birkagatan och Norra Brunnsvägen som i huvudsak byggdes ut under 1970-talet.