Bruks Nilssons privata skola

Bruks Nilssons privata skola, Södergatan i kvarteret Amerika. Nilsson arbetade på ett lerkärlsbruk, därav namnet på skolan. Fru Nilsson bedrev på 1870-talet undervisning i bostaden.