Bruket

Bruket, äldre benämning på Helsingborgs Jern- & lerkärlsfabrik AB. Se även Ruuthska bruket.